PROFIEL

Kingma Roorda architecten BNA is in 1989 opgericht door Klaas Kingma en Ruurd Roorda, na hun afstuderen aan de TU-Delft (cum laude) en het winnen van enkele architectuurprijsvragen.

Deze prijsvragen leiden tot de eerste bouwopdrachten: een aanpasbare woontoren in Den Haag en een woonbuurt in Eindhoven. Sindsdien ontwerpt en realiseert het bureau naast woningen ook onderwijsgebouwen, kantoorgebouwen, winkelruimtes, restaurants en interieurs, voor opdrachtgevers van uiteenlopende huize.

Duurzaamheid, hergebruik, regionalisme, aanpasbaarheid, kantoorinnovatie en nieuwe leeromgevingen zijn aandachtsgebieden waarmee bijzondere ervaring is opgedaan.

Kingma Roorda architecten BNA werkt in een horizontale structuur. Directe communicatie is hierdoor vanzelfsprekend. De ontwerpen komen tot stand in teams, waarin een projectarchitect en all-round projectmedewerkers gezamenlijk de verschillende fasen van het proces doorlopen. Verslaglegging van alle ontwerpbeslissingen in relatie tot tijdpad, bouwkosten en kwaliteit schept de voorwaarde voor een inzichtelijk en toetsbaar ontwerpproces.


Vanaf 16 maart 2015 zetten Klaas Kingma en Ruurd Roorda hun werk onafhankelijk van elkaar voort.

Kingma Roorda architecten reageert met deze aanpassing van de organisatie op de gewijzigde context waarbinnen architectuur tot stand wordt gebracht .

website KKA architecten        website ROORDAENDB